fbpx

THU THẬP THÔNG TIN

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

TIẾP THỊ - MARKETING

Gửi thông điệp

01

THU THẬP THÔNG TIN

Thu thập thông tin qua: wifi marketing, ipos (phần mềm bán hàng), import data,... sẽ được tự động kiểm tra để thu thập thông tin khách hàng một cách đầy đủ nhất: tên, tuổi, giới tính, facebook, zalo, email,...

Có số điện thoại sẽ tìm ra facebook, zalo, lấy ra các thông tin cơ bản và ảnh đại diện Có facebook sẽ lấy được thông tin cá nhân công khai như tên, ảnh đại diện, sẽ truy xuất để lấy số điện thoại Mục tiêu: Thu thập thông tin khách hàng đầy đủ nhất
Wifi Marketing
01

Thu thập thông tin

Thu thập thông tin qua: wifi marketing, ipos (phần mềm bán hàng), import data,... sẽ được tự động kiểm tra để thu thập thông tin khách hàng một cách đầy đủ nhất: tên, tuổi, giới tính, facebook, zalo, email,...

Có số điện thoại sẽ tìm ra facebook, zalo, lấy ra các thông tin cơ bản và ảnh đại diện Có facebook sẽ lấy được thông tin cá nhân công khai như tên, ảnh đại diện, sẽ truy xuất để lấy số điện thoại Mục tiêu: Thu thập thông tin khách hàng đầy đủ nhất
Wifi Marketing
01

Wifi Marketing

Thu thập thông tin qua: wifi marketing, ipos (phần mềm bán hàng), import data,... sẽ được tự động kiểm tra để thu thập thông tin khách hàng một cách đầy đủ nhất: tên, tuổi, giới tính, facebook, zalo, email,...

Có số điện thoại sẽ tìm ra facebook, zalo, lấy ra các thông tin cơ bản và ảnh đại diện Có facebook sẽ lấy được thông tin cá nhân công khai như tên, ảnh đại diện, sẽ truy xuất để lấy số điện thoại Mục tiêu: Thu thập thông tin khách hàng đầy đủ nhất
Wifi Marketing
01

Wifi Marketing

Thu thập thông tin qua: wifi marketing, ipos (phần mềm bán hàng), import data,... sẽ được tự động kiểm tra để thu thập thông tin khách hàng một cách đầy đủ nhất: tên, tuổi, giới tính, facebook, zalo, email,...

Có số điện thoại sẽ tìm ra facebook, zalo, lấy ra các thông tin cơ bản và ảnh đại diện Có facebook sẽ lấy được thông tin cá nhân công khai như tên, ảnh đại diện, sẽ truy xuất để lấy số điện thoại Mục tiêu: Thu thập thông tin khách hàng đầy đủ nhất
Wifi Marketing

ECRM CHÍNH LÀ GIẢI PHÁP CHO NHÀ HÀNG

ECRM là giải pháp toàn diện cho quán nhà hàng để marketing và chăm sóc khách hàng.
Tăng doanh thu - Giảm chi phí marketing.

Wifi Marketing

Ngay sau khi truy cập Wifi Free của quán Karaoke khách hàng sẽ thấy trang chào mừng kèm những khuyến mãi hấp dẫn

Xây dựng dữ liệu KH

Danh sách khách hàng tự động cập nhật thông tin khách từ WIFI cho đến Website, Facebook và Zalo vào ECRM

Chăm sóc khách hàng

Hệ thống tự động nhận diện khách hàng mới, khách hàng cũ, hay khách hàng đã lâu chưa quay lại, khách hàng sinh nhật

Báo cáo mạnh mẽ

Đưa ra quyết định, chiến lược chăm sóc, kinh doanh dựa vào công cụ phân tích và báo cáo mạnh mẽ, trực quan, chi tiết.

smartphone
Wifi Marketing

Ngay sau khi truy cập Wifi Free của quán Karaoke khách hàng sẽ thấy trang chào mừng kèm những khuyến mãi hấp dẫn

Xây dựng dữ liệu KH

Danh sách khách hàng tự động cập nhật thông tin khách từ WIFI cho đến Website, Facebook và Zalo vào ECRM

Chăm sóc khách hàng

Hệ thống tự động nhận diện khách hàng mới, khách hàng cũ, hay khách hàng đã lâu chưa quay lại, khách hàng sinh nhật

Báo cáo mạnh mẽ

Đưa ra quyết định, chiến lược chăm sóc, kinh doanh dựa vào công cụ phân tích và báo cáo mạnh mẽ, trực quan, chi tiết.

Tầng 1 Tòa nhà Kim Thi - 65 Phan Bội Châu - TP Vinh - Nghệ An (+84) - 966 504 668 kinhdoanh@redsand.vn