x

Đăng ký dùng thử ECRM 14 ngày

Bảng giá

Cập nhật mọi thông tin liên quan đến sản phẩm ECRM

Trang chủBảng giá

ECRM Cho Doanh Nghiệp

Báo Giá ECRM
Hợp đồng 1 năm
Hợp đồng 3 năm
Hợp đồng 5 năm
Hợp đồng 10 năm

Basic

500.000/tháng

Tối đa 5 người dùng. 100K/1 Người dùng tăng thêm

Pro

Most Popular
800.000/tháng

Tối đa 10 người dùng. 100K/1 Người dùng tăng thêm

Custom

Liên hệ

(+84) - 966 504 668

 BasicProCustom
Giới thiệuBasicProCustom
GIỚI THIỆUBasicProCustom
GIỚI THIỆU CHUNG
Khách hàngBasicProCustom
Giới thiệu
Thêm mới khách hàng
Thêm mới bằng file Excel
Tạo view lọc khách hàng
Chỉnh sửa khách hàng
Lọc sinh nhật Khách hàng
Xóa khách hàng
Nhóm khách hàng và Chia sẻ
Xuất excel Ds khách hàng
Quản lý danh sách công ty
Thêm mới Công ty
Tạo mới view (kèm bộ lọc)
Tùy chỉnh cột hiển thị
WIFI MARKETINGBasicProCustom
Tính năng
EMAIL MARKETINGBasicProCustom
Tính năng
Chiến dịch Email
Sửa chiến dịch email
MailChimp
Đăng ký MailChimp
Cài đặt và quản lý MailChimp
Tạo danh sách khách hàng – Email list
SMS MARKETINGBasicProCustom
Tính năng
Chiến dịch SMS
SMS Tự động
SMS Mẫu
FACEBOOK MARKETINGBasicProCustom
Tính năng
QUY TRÌNH TỰ ĐỘNGBasicProCustom
Tính năng
ZALO MARKETINGBasicProCustom
Tính năng
LANDING PAGE FORMBasicProCustom
Tính năng
Khách hàngBasicProCustom
Quản lý thông tin khách hàng
Thêm mới khách hàng
Thêm mới bằng file Excel
Tạo view lọc khách hàng
Chỉnh sửa khách hàng
Lọc sinh nhật Khách hàng
Xóa khách hàng
Nhóm khách hàng và Chia sẻ
Xuất excel Ds khách hàng
Quản lý danh sách công ty
Thêm mới Công ty
Tạo mới view (kèm bộ lọc)
Tùy chỉnh cột hiển thị
Chiến dịch kinh doanhBasicProCustom
Chiến dịch kinh doanh
Tạo mới chiến dịch
Chỉnh sửa chiến dịch
Quản lý cơ hội kinh doanh
Kiểu xem danh sách
Thêm mới cơ hội
Sửa cơ hội
Quản lý đội ngũ kinh doanh
Quản lý công việcBasicProCustom
Quản lý công việc
Giao việc
Trạng thái công việc
Công việc trên Calendar
Báo cáo công việc
Thiết lập trạng thái công việc
Hợp đồng, báo giáBasicProCustom
Quản lý sản phẩm
Tạo mới sản phẩm
Chỉnh sửa sản phẩm
Quản lý hợp đồng
Quản lý báo giá
Wifi marketingBasicProCustom
Giới thiệu
Zalo, Facebook marketingBasicProCustom
Zalo marketing
Thêm mới chiến dịch
Facebook marketing
Email, SMS marketingBasicProCustom
Email Maketing
Email chúc mừng sinh nhật
Cài đặt mẫu Email
Sms Marketing
SMS theo lịch trình
Quy trình tự động
Thống kê báo cáoBasicProCustom
Thống kê báo cáo
Tầng 1 Tòa nhà Kim Thi - 65 Phan Bội Châu - TP Vinh - Nghệ An (+84) - 966 504 668 kinhdoanh@redsand.vn